Referencje


referencje slavic

referencje grupa gestum

referencje tłumaczenia 24

referencje wolfox

"Od wielu lat korzystam z obu produktów firmy Access, czyli z Repertorium i Top Managera, i mogę zapewnić, że proponuje ona nie tylko dobry produkt, ale także zapewnia doskonałą obsługę klienta. Rzeczowość, skuteczność, cierpliwość i uprzejmość to prawdziwa wartość dodana tej firmy.
Lucyna Amadouche, Biuro Tłumaczeń Tradpol"

"(...) Jak na razie jestem bardzo zadowolona z programu (Repertorium Tłumacza Przysięgłego), naprawdę fajnie pomyślany. O wiele lepiej niż program konkurencji, który wcześniej używałam.
Ewa Zygmunt

"Program BT 2004 autorstwa firmy Acces Software wdrożyliśmy w marcu 2005 r. Dzięki nowemu oprogramowaniu usprawniliśmy nasze działania znaczne podnosząc wydajność i organizację pracy. Firma Acces Software wprowadziła na naszą prośbę szereg usprawnień. W chwili obecnej wykorzystujemy prawie wszystkie funkcje programu i chwalimy sobie pomoc Pana Marka Leszczyńskiego podczas obsługi programu. Polecamy firmę Acces Software jako solidnego i rzetelnego partnera."
Biuro Tłumaczeń Jolanty Sochackiej

"Nasze biuro od prawie roku korzysta z oprogramowania stworzonego przez firmę Acces Software. W naszej pracy wykorzystujemy program Biuro Tłumaczeń oraz Repertorium tłumacza przysięgłego. Oba programy w pełni zaspokajają nasze potrzeby, a jednocześnie są przejrzyste i łatwe w obsłudze. Firma Acces Software służyła nam również pomocą w dostosowaniu programów dokładnie do naszych potrzeb i cały czas udziela nam niezbędnej pomocy technicznej. Bez wahania możemy zarekomendować zarówno samo oprogramowanie, jak i profesjonalną obsługę firmy Acces Software."
Anna Bętkowska - tłumacz przysięgły języka duńskiego

"Po kilkumiesięcznym korzystaniu z Repertorium tłumacza autorstwa firmy Acces Software mogę z całą pewnością stwierdzić, iż program ten znacząco usprawnił i przyspieszył moją pracę. Dzięki programowi RTP żmudne wpisywanie danych dotyczących zleceniodawców oraz tłumaczonych dokumentów przeszło do lamusa, gdyż program przechowuje je w swojej bazie danych. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość ustalania dowolnych cen w ramach jednej czynności tłumaczeniowej. Z własnej praktyki wiem, iż niemała część klientów wraca po kilku tygodniach lub nawet miesiącach po wykonaniu danego tłumaczenia i prosi o jego odpis. Program oferuje w takim przypadku doskonałą opcję wyszukiwania w bazie klientów lub zleceń. Całości dopełnia możliwość drukowania danych zapisanych w pamięci programu oraz funkcja przypominania o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa."
Zenon Styczyrz, Biuro Tłumaczeń LOGOS

"Od października 2005 r. korzystam z powodzeniem z programu komputerowego firmy Acces Software Repertorium Tłumacza Przysięgłego w wersji 2.5 (31. 08. 2005). Zgodnie z nową ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego i interpretacją ustawodawcy repertorium tłumacza przysięgłego może być prowadzone w formie zapisu elektronicznego w posiadanym komputerze. Warunkami, które musi spełniać repertorium w zapisie elektronicznym jest konieczność odnotowywania w nim wszystkich danych wymaganych w przepisach art. 17 ust. 2 powołanej ustawy oraz konieczność prowadzenie go w takiej formie, która umożliwi okazanie repertorium właściwemu wojewodzie, na podstawie przepisu art. 20 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy, w ramach sprawowanej przez niego kontroli. Program komputerowy Repertorium Tłumacza Przysięgłego spełnia powyższe bez zastrzeżeń. Program komputerowy Repertorium Tłumacza Przysięgłego pozwala również zabezpieczać wpisy przed ich ewentualną utratą i tworzy w miarę potrzeb ich kopie zapasowe. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i przydatna."
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Jarosław Kucharczyk

"Od kilku lat jestem tłumaczem przysięgłym, ale zasze miałem problemy z wypełnianiem repertorium - przede wszystkim ze względu na brzydkie pismo, dlatego gdy natrafiłem na program firmy Acces Software, od razu wiedziałem, że to jest właśnie to, czego szukam. Oprócz wypełniania repertorium program ma również wiele innych funkcji przydatnych tłumaczowi, takich jak wystawianie faktur, sporządzanie różnego rodzaju raportów i zestawień z możliwością zastosowania filtrów, wyszukiwanie konkretnych zleceń według różnych kryteriów. Głowną zaletą programu jest jednak to, że jest on stale rozwijany a autor w miarę możliwości stara się uwzględnić wszystkie sensowne propozycje użytkowników. Jest to naprawdę duże ułatwienie w pracy i z czystam sumieniem mogę polecić ten program każdemu tłumaczowi."
Przemysław Kapłon